Instruccions Inscripció 2017-2018

Per a realitzar correctament la inscripció del seu fill/a a la nostra Associació de Bàsquet ha de fer el següent:

1. Omplir el full d'inscripció: Pot trobar el formulari d'inscripció al següent enllaç

Formulari Inscripció 2017-2018

2. Omplir la fitxa federativa: Heu d'accedir al següent enllaç i omplir totes les dades. Una vegada omplertes s'ha de procedir a signar per part del jugador i per part del pare, mare o tutor legal i portar el document la primera setmana d'entrenaments.

Fitxa federativa 2017-2018

3. Realitzar la revisió mèdica: A final del curs passat des de la secretaria de l'Associació de Basquet de la Salle Tarragona es va enviar un correu electrònic indicant si s'havia de fer la revisió mèdica o no. Per qualsevol dubte contacteu amb Elena (info.absalle@gmail.com) indicant el nom i cognoms del jugador, categoria i quina ha estat la incidència o consulta a realitzar. 

Certificat Mèdic Juniors i Sèniors 2017-2018 Certificat Mèdic equips base 2017-2018

4. Carta de baixa del club anterior: Per als jugadors que provinguin d'un altre club haureu d'anar al vostre club d'origen perquè us signin el següent document i entregar-li directament a Víctor.

Carta de Baixa 2017-2018

5. Presentar-se al primer dia de pretemporada: Podeu consultar tots els horaris d'entrenament de pretemporada aquí. Podeu contactar amb el Víctor al telèfon 650 774 418.

Horaris pretemporada 2017-2018