Dimarts - Dijous - Dissabtes

 

BÀSQUET - BÀSQUET - BÀSQUET

!!! Tots a entrenar ¡¡¡

Dimarts i Dijous de 17h. a 18,30h.

Dissabte de 10,30h a 12h.

6. Full informatiu inicial.doc